close
دانلود فیلم
طرح درس اول

جستجوگر پیشرفته


موضوع : طرح درس اول ,

طرح درس روزانه قران ( حروف ناخوانا )

باسمه تعالی

 

عنوان: حروف ناخوانا                                      پایه ی اول دبستان

زمان پیش بینی شده: 25 دقیقه                      محل تدریس: کلاس

         تعداد فراگیران: 30 نفر                                   روش تدریس: فعالیت گروهی

.............................................................................................................................................

هدف کلی:

آموزش قرآن مجید

هدف جزئی: تدریس حروف ناخوانا

اهداف رفتاری:

1- دانش آموز حروف ناخوانا را بشناسد (دانشی)

2- دانش آموز متوجه شود حروف ناخوانا خوانده نمی شود (دانشی)

3-دانش آموز بتواند حروف ناخوانا (عبارت قرآنی) را شمرده بخواند. (مهارتی)

4- دانش آموز به یادگیری قواعد و علامت های قرآنی علاقه نشان دهد .(نگرشی)

وسایل مورد نیاز:

 لوحه، چوب نشانه گر، کتاب درسی، تخته، تصویرهای آماده برای قصه گویی، علامت های "والی" با نی، علامت والی در برگه با حاشیه قرمز، شکوفه های قرآنی برای اسامی گروه ها

رفتار ورودی:

الف: ارزرشیابی تشخیصی: پیام قرآنی را.....

ب: برقراری ارتباط:

سلام بچه ها، حالتون خوبه، لبا خندونه، دلا مهربونه، حالا که لبت خندونه، دلت مهربونه، یه تشویق کن خودتو (دانش آموز در جواب: سلام، بله، بله، هوراااا)

حضور و غیاب دانش آموزان و ...

ج:ارزیابی ورودی:...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : طرح درس , قران , طرح درس روزانه , اموزش پرورش , معلمان , حروف ناخوانا , بیرجند , خراسان , جنوبی , طرح درس کامل , طرح درس قران , معلم فردا , روش تدریس , پایه اول ابتدایی , طرح درس دبستان ,
حروف ناخوانا نوشته شده در شنبه 31 مرداد 1394 ساعت 0:41

موضوع : طرح درس اول , طرح درس دوم , طرح درس سوم , طرح درس چهارم , طرح درس پنجم , طرح درس ششم ,

 

طـــــرح درس روزانــــــه ورزش

 

 

مراحل

فعالیت ها

وسایل موردنیاز

زمان

آمادگی:

( این مرحله قبل از مرحله اصلی انجام می شود و شامل موارد ذکر شده است.)

 

 

ادامه مرحله آمادگی:

تعویض لباس ← همه دانش آموزان باید لباس و کفش ورزشی بپوشند. (بررسی می کنم.)

حضور و غیاب ← اسامی دانش آموزان را به ترتیب از روی لیست کلاسی می خوانم.

صف بندی ← دانش آموزان به ترتیب اسام خود پشت سر هم می ایستند. (ستونی)

گروه بندی ← دانش آموزان به 2 گروه مساوی تقسیم می کنم.

آموزش علائم ← دانش آموزان با صدای سوت، دست زدن و ... شروع به حرکت می کنند یا می ایستند.

لیست اسامی دانش آموزان

سوت

5 دقیقه (15%)

آمادگی عمومی (گرم کردن) ← دانش آموزان با فاصله 2 متر از یکدیگر در محوطه (محل خط کشی شده در زمین) می ایستند و با صدای سوت شروع به حرکت می کنند، با شنیدن مجدد صدای سوت متوقف شده و در جهت مخالف می دوند، این حرکت 2 بار تکرار می شود

آمادگی اختصاصی (حرکتهای شیرینکاری) ← در این حرکات از تشک ورزشی برای جلوگیری از صدمات احتمالی استفاده می شود.

·        2 گروه رو به روی هم قرار بگیرید.

·        بدنتان را به طرف و به هر اندازه که توانایی دارید بکشید. (3 بار راست و 3 بار چپ)

هر دانش آموزان یکبار روی تشک ورزشی دراز کشیده و غلت بزند.

·        روی 2 دست خود حرکت کنید در حالی که همبازی شما پاهایتان را گرفته. (ابتدا گروه اول)

·        روی تشک پل بزنید. (یک نمونه خودم انجام می دهم)

محوطه خط کشی شده

تشک ورزشی

10 دقیقه (25%)

مرحله اصلی:

(در این مرحله هدف، آموزش ورزش جدید یا تمرین آموخته های پیشین است.)

 

ادامه مرحله اصلی:

انجام حرکتهای هماهنگ ←

الف) چوب یا طناب را روی پایه های آجری یا هر وسیله ای که بتوان چوب یا طناب را روی آن گذاشت و از زمین فاصله داد، میگذاریم.

ب) چون کلاس به 2 گروه تقسیم شده است، دانش آموزان یک به یک و به طور همزمان به صورت جفت پا از روی طناب یا چوب می پرند. (با توجه به شکل)

ج) قوانین ← 1- دانش آموزان با صدای سوت شروع به حرکت می کنند.          2- پای هر دانش آموزان چوب را بیاندازد یا با طناب برخورد کند، خطا محسوب می شود و یک امتیاز از گروه وی کسر می شود.

شکل ←

گروه اول؛ ↓

* * * * * * * * * * *            

* * * * * * * * * * *    

گروه دوم؛ ↑        

چوب یا طناب و پایه های آجری

سوت، اسامی دانش آموزان با اسم گروهها

7 دقیقه (15%)

انجام بازیهای فنی ورزشی ← (در ابتدای هر نمونه یکبار خودم انجام میدهم.)

الف) پاس دادن توپ با دو دست: دارای 3 مرحله به شرح زیر است؛     1- دانش آموزان طبق گروههای اول و دوم روبروی هم قرار می دهم، (با فاصله 2 متر از هم) به طوری که هر دو نفر مقابل هم یک توپ داشته باشند. این دو نفر توپ را با دو دست بین هم رد و بدل می کنند. ( 10 بار)             2- دانش آموزان توپ را با دو دست می گیرند واز طرف راست و بعد از طرف چپ به یکدیگر پاس می دهند. (هر طرف 5 بار)                3- دانش آموزان توپ را با دست می گیرند، در حالی که بالا می پرند آنرا به یکدیگر رد و بدل می کنند. (5 بار)

ب) پاس دادن توپ با یک دست: مراحل زیر را شامل می شود؛            2- دانش آموزان توپ را با دو دست بالای سر می گیرند و ان را با دست راست و بعد با دست چپ به یکدیگر پاس میدهند. (5 بار)              3- توپ 5 بار را از زیر دست و با یک دست پاس می دهند.

ج) پاس دادن توپ با چند بار روی زمین زدن:              1- دانش آموزان توپ را به زمین بزنند به طوری که پس از چند بار تماس با زمین به همبازی مقابلش برسد. (10 بار)        2- توپ را 2 بار به زمین بزنید و پس از گرفتن آن، به سرعت با زدن به زمین به همبازیتان پاس دهید. (5 بار)

د) دریبل زدن با توپ: با توجه به مراحل زیر انجام می پذیرد؛    1- دانش آموزان توپ را از فاصله 4 متری به طرف همبازی خود دریبل کنند و توپ را از او رد کند.             2- دانش آموزان سعی کنند توپ را از طرف راست همبازی خود دریبل کنند، بار دیگر همین عمل را از سمت چپ او انجام دهید.       3- دانش آموزان توپ را به طرف همبازی خود دریبل کنند و آن را از روی سر او رد کنند. (3 بار)

نکته 1: می توان حرکات دیگری برای پاس دادن توپ، رد کردن آن و ... انجام داد.

نکته 2: در ابتدا و شروع هر حرکت یکبار معلم آنرا انجام می دهد تا دانشآموزان از طریق دیدن و تقلید آن حرکت را یاد بگیرند.

توپ 12 عدد

توپ 12 عدد

20 دقیقه (30%)

بازگشت به حالت اولیه:

(هدف از این مرحله نیز از نامش پیداست.)

Recovery

دویدن بعد ارز فعالیت های ورزشی ← مانند مرحله آمادگی عمومی، دانش آموزان با فاصله 2 متر از یکدیگر دور محوطه قرار می گیرند و با شنیدن صدای سوت به صورت آرام شروع به دویدن می کنند. (3 دور)

دانش آموزان در مرحله دوم با همان فاصله 2 متر راه می روند و با صدای سوت می نشینند و بعد از شنیدن مجدد صدای سوت بلند می شوند و حرکت را ادامه می دهند، این کار تا 3 دقیقه ادامه پیدا می کند.

جمع آوری وسایل ← دانش آموزان وسایل را جمع آوری می کنند و در جای خود قرار می دهند.

تعویض لباس ← پس از جمع آوری وسایل دانش آموزان لباس های خود را تعویض می کنند و بعد از آن دست و صورت خود را می شویند.

سوت

 

 

رختکن، دستشویی

8 دقیقه (15%)

*جمع مدت اجرای این طرح درس

50دقیقه

 

نکات قابل توجه:

1)     این بازی – ورزش هم در فضای بسته مثل سالن و هم در فضاهای باز مانند حیاط مدرسه قابل اجراست.

2)     در قسمت حرکتهای هماهنگ اگر چوب یا طناب نبود، می توانیم خطوط را با گچ بکشیم.

3)     این طرح درس با توجه به ویژگی های رشدی کودکان 8 تا 10 ساله (سالهای آخر دبستان) و کمک گرفتن از کتاب "روش تدریس تربیت بدنی در مدارس" نوشته شده است.

 امتیاز :

برچسب ها : طرح درس روزانه , طرح درس سالانه , تربیت بدنی , ورزش , کلاس درس , معلم , معلمان , فردا ,
طرح درس روزانه نوشته شده در سه شنبه 15 بهمن 1392 ساعت 0:49

موضوع : طرح درس اول ,

 طرح درس قرآن

                                      

زمان: 45 دقیقه                  

هدف کلی :

آشنایی با داستان حضرت سلیمان وملکه صبا

اهداف رفتاری :

1-فراگیر نام حضرت سلیمان را بگوید.

2-بگوید این داستان در کجا آمده است .

3-نام پرنده حضرت سلیمان را بگوید .

4-توانایی های حضرت سلیمان را نام ببرد .

5-بگوید پرنده حضرت سلیمان کجا رفته بود.

6-نام ملکه سرزمین صبا را بگوید .

7-بگوید مردم سرزمین صبا چه چیزی را می پرستیدند.

8-بگوید حضرت سلیمان اول چه کاری برای این مردم انجام داد.

9-بگو ید چرا حضرت سلیمان اول نامه نوشت ؟

10-با توجه به تصاویر داستان را تعریف کند.

 قبل از تدریس :...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : طرح درس , پایه اول , قران , اموزش ابتدایی , طرح درس قران , کلاس اول , ارزشیابی تکوینی , حضرت سلیمان , بلقیس , ملکه صبا , روش تدریس , ارائه درس , اهداف رفتاری , داستان های قرانی ,
ملکه صبا نوشته شده در جمعه 22 آذر 1392 ساعت 20:43

موضوع : طرح درس اول ,

طرح درس                 حروف والی

 

هدف کلی:

1-آموزش قرآن درس حروف والی

هدف جزیی:

1-آشناییی کودکان با حروف والی

2-دانش آموزان بتوانند حروف والی را تشخیص دهند.

3-دانش آموزان درک درستی از حروف والی داشته باشند.

هدف رفتاری:

1-فراگیران باید بتوانند در عرض 5دقیقه وبامشورت با گروه خود بدون استفاده از کتاب 5 حرف والی را نام ببرند.

2-فراگیران باید بتوانند بعد از اتمام درس 5دقیقه بدون مشورت با دوستان خود حروف والی دار را تعریف کند وبا مثال.

3-دانش آموز باید برای جلسه بعد 5 کلمه ای که حرف والی  دارد در درس های گذشته یا سوره های گذشته پیدا کند ودردفتر خود با کمک مادروپدر خود بنویسد.

4-دانش آموز باید بتواند برای جلسه بعد و  بعد از تمرین در منزل با اشاره ی معلم به لوحه ها بدون غلط وبدون مکث بخواند وبگوید حرف والی  دار در کدام کلمه قرار دارد.

 

                              زمان:4دقیقه                                                                                          

   گام اول:

معلم بعد از ورود به کلاس با پای راست زیرا مدرسه جایگاهی مهم با ارزش است شروع کلاس بایاد نام خداوسلام احوال پرسی کردن با بچه ها گفتن سلام علیک و شنیدن صدای بلند علیکم سلام و ترویج آن در بین دانش آموزان و پرسیدن درباره ...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : طرح درس پایه اول،اموزش قزان , حروف والی در قران،طرح درس حروف والی،قران در سالهای اول دبستان،اموزش دانش اموزان ,
طرح درس قرآن نوشته شده در یکشنبه 17 شهريور 1392 ساعت 17:29

موضوع : طرح درس اول ,

طــــــرح درس روزانــــــــه

 

نام درس : ریاضی             موضوع : خط باز و خط بسته         کلاس اول

مدت : 20 دقیقه                تعداد 35 نفر                             آموزگار:      

 

اهداف کلی :

آشنایی فراگیر با مفعوم خط باز وخط بسته

هدف جزئی :

فراگیر پس از پایان درس .....

1 ـ به مفهوم خط باز و خط بسته پی ببرد .

2 ـ با انواع مختلف از خط های باز وبسته آشنا شود .

3 ـ تفاوت خط باز و بسته را بداند .

4 ـ به چگونگی کشیدن خط باز و بسته پی ببرد .م

هدفهای رفتاری : فراگیر در پایان درس ......

حیطه شناختی

1 ـ دانش آموز بتواند خط باز و بسته را بکشد . ( مهارت )

2 ـ دانش آموز بتواند خط باز و بسته را از هم تشخیص دهد . ( دانش )...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : طرح درس ریاضی , طرح درس کلاس اول , معلم فردا , معلمان فردا , آموزش ریاضی , مدارس ابتدایی , خطوط باز بسته , منحنی یا شکسته , درک مفهوم خط باز و بسته ,
طرح درس ریاضی اول نوشته شده در پنجشنبه 07 شهريور 1392 ساعت 15:49

موضوع : طرح درس اول ,

ریاضی اول ابتدایی                       عنوان درس: اعداد قبل و بعد

زمان: 45 دقیقه                              مکان اجرا: کلاس درس                                    


هدف کلی:
در پایان درس فراگیران با عدد های قبل و بعد هر یک از اعداد  9 تا  1   آ شنا می شوند.


اهداف جزئی : (در 3 حیطه شناختی، روانی حرکتی و عاطفی انجام می شود)

فراگیر قادر باشد پلاک منزل های قبل و بعد، پلاک منزل هایی که بین اعداد 9 تا 1 باشد، بازگو کند.

فراگیر قادر باشد سن خودش را در سال گذشته و سال آینده باز گو کند

فراگیر ترتیب اولویت بوجود آمدن مادر بزرگ، مادر و کودک را بیان کند.

فراگیر بتواند توضیح دهد قبل از بوجود آمدن همه ی موجودات چه کسی بوده است.

فراگیر قادر باشد بین اجسامی را که خود روی هم قرار داده، اجسام قبل و بعد را نام ببرد..فراگیر عددهای 9 تا 0 را که فراگیر بتواند اجسامی که به طور نامرتب چیده شده اند را به ترتیب و متوالی بچیند.

فراگیر دو مفهوم (عددبعد =1 + هر عدد) و (عددقبل=1+هر عدد) را باز گو کند.

فراگیر بتواند عددهای قبل و بعد اعداد 9 تا 0 را بنویسد.

اهداف رفتاری:
بیش از 90درصد فراگیران باید در پایان درس به اهداف جزئی بالا برسند.

 روشهای تدریس: پرسش وپاسخ، همیاری، کار آیی تیمی، مکاشفه ای...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : طرح درس،ریاضی اول،اهداف،اعداد،وسایل کمک اموزشی،اموزگار،تصویر،شمارش،تعیین تکلیف،معلمان فردا،سربیشه , طرح درس روزانه،طرح درس سالانه ,
طرح درس ریاضی اول نوشته شده در یکشنبه 08 بهمن 1391 ساعت 22:3

موضوع : طرح درس اول ,

 

فارسی        

درس : مادر (آموزش نشانه ر )

اهداف کلی درس :

1ـ آشنایی کامل با شکل و صدای نشانه ی  ( ر)

2ـ توانایی خواندن متن درس مادر

اهداف رفتاری

1ـ در مورد تصویر کتاب جمله ای بیان کند .

2ـ کلمات کلیدی مادر ـ ابر ـ باران ، را بتواند بخواند .

3ـ نشانه ی ( ر ) را در کلید واژه شناسایی کند .

4ـ از روی درس به راحتی بخواند .

5ـ ترکیب نشانه ی (ر) با مصوت ها را بتواند بخواند .

6ـ به یادگیری درس علاقه نشان دهد .

7ـ در گروه با دوستانش مشورت و همکاری کند .

الگو : الگوی دریافت مفهوم ـ آموزش مشارکتی و همیاری

روش : فعال گروهی ـ پرسش و پاسخ ـ تصویر خوانی ـ صامت خوانی و توضیحی

ابزار ، مواد ، وسایل : کارت های تصویری ـ تابلو ـ گچ ـ کتاب ـ چسب ـ لوحه ـ جدول حروف الفبا ـ جدول صامت و مصوت ـ گیره

مفاهیم کلیدی : مادر ـ ابر ـ باران

انجام امور مقدماتی :سلام و احوالپرسی ـ خواندن سوره توحید ـ بررسی وضع روحی ـ روانی دانش آموزان ـ گرفتن تکالیف آنها و بررسی در فرصت مناسب

گروه بندی دانش آموزان : هر دانش آموز یک کارت از سبد برداشته که در پشت آن نشانه ای نوشته شده .کسانی که نشانه پشت کارت آن ها مثل هم است در یک گروه قرار می گیرند . کلاس من 22 نفر دانش آموز دارد که به 3 گروه 5نفره و 2گروه 6نفره تقسیم می شوند .

ایجاد انگیزه :از قبل به آن ها گفته شده تصاویری از ابر و باران روی برگه چسبانده و نحوه تشکیل ابر و باران را نقاشی کنند و به کلاس بیاورند و با همکاری یکدیگر در کلاس نصب می کنیم .

سنجش آغازین : تعدادی کارت به آن ها نشان داده و گفته می شود من این کارت ها را به دو دسته تقسیم می کنم کارتی که نشانه ی مورد نظر من در آن است را در قسمت هست روی تابلو می چسبانم و کارتی که نشانه ی مورد نظر من در آن نیست را در قسمت نیست روی تابلو می چسبانم هر کس با هم گروهی هایش فکر کند و آن نشانه را پیدا کند در ضمن کسی جواب را نگوید فقط دست خود را بالا ببرد.

هست     مادر     ابر    باران    در

نیست     دست   داد   تاب    توپ

ارائه درس : پسر های خوب این گروه متوجه شدند چه نشانه ای مورد نظر است . دو کارت به این گروه (گروه ب ) داده و از آنها می خواهم که آن را در جای مناسب روی تابلو زیر کارت های دیگر بچسبانند . ( کلمات میز ـ در ) بعد دو کارت به هر گرو.ه داده از آن می خواهم براساس فکر و نظر گروه آن را در جدول روی تابلو قرار دهند . ( اَسب ـ سرباز   آزاده ـزرد   اَمین ـ دریا ) در حین کار نظر گروه های دیگر را پرسیده که آیا این گروه های دیگر را پرسیده که آیا این گروه کارت را در جای مناسب در جدول قرار داده یا نه؟

در  مرحله بعدمعلم به نامگذاری و تعریف مفهوم می پردازد .

بچه های گلم متوجه شدید که چه نشانه ای در ذهن من است ؟ و آن ها پاسخ می دهند نشانه ی (ر) خوب به کلمات کارت ها نگاه کنید و بگویید (ر) چند شکل دارد ؟و کجای کلمه آمده .

بعد لوحه مربوط به درس مادر را روی تابلو نصب کرده و مراحل زیر اجرا می گردد.

تصویرخوانی:بچه ها به تصویر (لوحه ) با دقت نگاه کنید و در گروه در مورد تصویر با یکدیگر گفت و گو کنید . چه چیزهایی می بینید سعی کنید در گروه با آن ها جمله بسازید . کلمات مورد نظر هر گروه و جمله ی مربوط به آن ها پرسیده می شود در مورد نحوه تشکیل ابر و باران صحبت می شود .

تصویرک ها:الان تصویری به شما نشان می دهم که شما آن شخص را خیلی دوست دارید . مادر نشانه ی قرمز چیه ؟ کجای کلمه آمده ؟ تصویری بعدی در آسمان است .(ابر) نشانه ی قرمز چیه ؟ کجای کلمه آمده ؟تصویر سوم که از ابر بوجود می آید ؟ (باران ) و باز هم سوالات بالا پرسیده می شود و چند تصویر دیگر (رودخانه ـ اردک ـ قوری ) نشان داده می شود و سوالات پرسیده می شود .

خواندن متن:خب بچه ها ی گلم الان کتاب هایتان را باز کنید و هرکس در گروه با همکاری یکدیگر از روی درس بخواند . در حین کار بر گروه ها نظارت می شود و اگر اشکالی وجود داشت به کمک آن ها رفع می گردد .

پسر های خوبم نشانه ی قرمز چند شکل دارد؟ آفرین یک شکل دارد یک بار همه با اسم آن را بگویید و بعد از هر گروه یک نفر با صدای بلند از روی درس می خوانند . و گروه هایی که صحیح خواند مورد تشویق قرار می گیرند .

با همکاری بچه ها و راهنمایی معلم نشانه های پایین صفحه خوانده می شود .

ارزشیابی: درطی فعالیتهای آموزشی وبااستفاده از چک لیست انجام می شود.

جمع بندی:خب پسرهای گلم نشانه ای که امروز یاد گرفتیم چه بود ؟

الان من این نشانه را در جدول حروف الفبا می نویسم .

هر گروه فکر کند و دو کلمه بگویید که در آن (ر) باشد .

در آخر صدای (ر) را با مصوت ها در جدول ترکیب کرده و می خوانیم .

ر با ا چی می شه ؟را را را میشه ....و سوالاتی پرسیده می شود مانند : ابر چگونه تشگیل می شود . باران چگونه بوجود می آید .

در کلمه مادر نشانه ی (ر) کجای کلمه آمده و... 

تکلیف گروهی:  ا.روزنامه ای به آن ها داده و از آن ها خواسته می شود کلماتی که نشانه ی (ر) دارند را پیدا و دور آن خط بکشند (10کلمه)

2. با کلمات مادر ـ ابر ـ باران ـ یک داستان بسازید و در جلسه بعد به صورت شفاهی بیان کنند .

3.با شکل (ر) نقاشی بکشند .

این تکالیف با توجه به تفاوت فردی به آن ها داده می شود .

منبع:امتیاز :

برچسب ها : طرح درس،کلاس اول،آموزش،معلمان،دانش اموز پایه اول ,
فارسی اول نوشته شده در پنجشنبه 14 دي 1391 ساعت 22:6


مطالب تصادفی
انواع شعر
بازی رایانه ای
ثبت نام مدارس نمونه دولتی
خط زیبا و قشنگ
رنگین کمان
امام علی
کدام مدرسه بهتر است؟
نمونه سوالات پایه پنجم
منابع ضمن خدمت غیرحضوری
ترفندهای ضرب 9
76 راهکار برای جذب دانش آموزان به نماز
پیام های آسمان
باز کردن پوشه های قفل شده
سایه
پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
زندگی نامه لویی پاستور
کتب ورق زن پایه دوم
شعر دو کاج
نگارش جدید توصیفی tosifi
پنج شاخصه مهم برای معلمان جذاب
عجایب عدد هفت
نمونه آزمون تستی ششم
دانلود راهنمای اجتماعی پنجم
نمونه سوال ششم
ارزش مکانی
ترفندهای ساده برای آموزش تغذیه
جمع در پایه اول
ملکه صبا
شیطان و مرد عابد
خرسی که می خواست خرس باقی بماند
برنامه كاري روزانه مدير
دانستنی ها
فارسی پایه اول
تقریب و گردکردن اعداد
بحث گروهى
اهداف برنامه درسی پایه ششم
کتب ورق زن جدید پنجم
روش کانفیگ کردن و آموزش تنظیمات مودم
کتاب های پایه اول
گزیده ای از سخنان امام حسن(ع)
داستان دانه ني
بودجه بندی کتب درسی
رویکرد برنامه درس تعلیم و تربیت دینی
راهنمای یکپارچه سازی مدارس
عید نوروز
خواست خدا
آتشفشان ها
آبدیت ویندوز 10
کم کردن حجم عکس
شعر کتاب
لینک دوستان
ارسال لینک
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .